Себаттын жаңы кадамы

Кыргыз Республикасынын ӨкмөтүмененЭларалык“Себат”билимберүүмекемесининортосундатүзүлгөнНиетпротоколу, Билимберүүжанаилимминистрлигименентүзүлгөнкелишимдиннегизинде Бишкек шаарында заманбап Билим берүүкомплексинкуруубоюнчачечимкабылалынган. 

Комплекс Бишкек шаарынын А.Масалиев көчөсүндө 3 гектаржерге 33000 м2 жабыкаянттакурулат.

Заманбап Билим берүүкомплексиндебалабакча, мектеп-гимназия, Эл аралык мектеп, дүйнөлүкпредметтиколимпиадалардаКыргызстандынатынанкатышатурганбалдардыдаярдоочуОлимпиадаборборужайгашмакчы.  

Конференц-залы, заманбап технологиялык лабораториялары, теннис корттору, футбол талаалары, волейбол, баскетбол аянтчалары, жабык спорт залдары, кинозал жана бардык талаптарга жооп берүүчүкошумчаимараттарымененбулБилимберүүкомплексиКыргызстандыналдыңкыжанаалгачкыкомплекстериненболупкаларынаишенебиз.Эл аралык “Себат” билим берүүмекемеси 23 жылдан бери Кыргызстанда 16 лицейи, 10 башталгыч мектеби, 1 Эл аралык “Ататүрк-Ала-Тоо”университетижанаЭларалык“СилкРоад”мектебимененүзгүлтүксүзбилимберүүнүнбардыкбаскычтарынкамтыпкелет.

“Себат” Кыргыз Республикасынын билим берүүсистемасына 130 миллион АКШ доллары өлчөмүндөинвестициятартыпкелген.

  

Дарек

Биздин Дарек

Кыргыз Республикасы,

Жалалабат шаары, 
Островская 143 
Тел: (3722) 7 37 01
Факс: (3722) 7 00 99