Себат Робот Жаpышы

Эл аралык "Себат" билим берүүмекемесинин окуучуларынын арасындагы Робот конкурсу Айчүрөк кыздар лицейинде болупөттү. Эларалык "Себат" билимберүүмекемесининокуучуларынынарасындагы РоботконкурсуАйчүрөккыздарлицейиндеболупөттү.

Эларалык "Себат" билимберүүмекемесининокуучуларынынарасындагы РоботконкурсуАйчүрөккыздарлицейиндеболупөттү. Эларалык "Себат" билимберүүмекемесининокуучуларынынарасындагы РоботконкурсуАйчүрөккыздарлицейиндеболупөттүЭларалык "Себат" билимберүүмекемесининокуучуларынынарасындагы Роботконкурсу Айчүрөккыздарлицейиндеболупөттү.

  

Дарек

Биздин Дарек

Кыргыз Республикасы,

Жалалабат шаары, 
Островская 143 
Тел: (3722) 7 37 01
Факс: (3722) 7 00 99