Эл аралык “Себат” билим берүү мекемеси

Эл аралык “Себат” билим берүү мекемеси  1992-жылдын 2-майында Кыргыз республикасынын  Билим берүү министрлиги менен түзүлгөн келишимдин негизинде иш-аракетин баштаган жана эч кандай коммерциялык багыттагы максаты жок билим берүү мекемеси болуп эсептелинет.

Эл аралык “Себат” билим берүү мекемесинин бардык иштери Кыргыз республикасынын мыйзамына, конституцияна, Бириккен улуттардын эл аралык балдардын укуктары келишими жана Кыргыз республикасынын укук коргоо министрлигинде белгиленген мыйзамдардын негизинде жүргүзүлөт.

            Билим берүү иштери Кыргыз республикасынын “Билим”, “XXI-кылымдын кадрлары” жана “Жеткинчек” аттуу мамлекеттик программаларына туура келет.

        Бүгүнкү күндө “Себат” билим берүү мекемеси 14 лицей, 6 башталгыч мектеби, Эл аралык Ата-Түрк Ала-Тоо университети, Эл аралык “Silk Road”  мектеби, Ош, Жалал-Абад жана Бишкек шаарларындагы окуучулардын жатаканалары менен билим берүү кызматын үзбөй улантып келе жатышат. 

            Тажрыйбалуу мугалим кадрлары жана жогорку деңгээлдеки технологиялык материалдар менен “Себат” билим берүү мекемеси окуучуларына дүйнөлүк стандартта  билим берип, заманбап, патриот адамдарды өстүрүүнү улантып жатышат.

Эл аралык “Себат” билим берүү мекемесинин максаты – дүйнөлүк стандартта билим берүү, гуманизмдин, демократиянын, ачык коомдун, жалпы адамзат баалуулуктарынын приоритеттерине, билим берүүнүн светтик мүнөзүнө ылайык билим берүү болуп саналат.

Дүйнө жүзүндөгү терроризм, мекенге, үй-бүлөгө, адамзатка сый-урматтын жоктугу билимсиздиктен келип чыгары маалым. Эл аралык “Себат” билим берүү мекемеси өз Ата Мекенине, үй-бүлөсүнө, жалпы адамзатка керектүү, билимдүү, жөндөмдүү жана ыймандуу жаштарды тарбиялоого салымын кошуп келет.

“Себаттын” билим берүү мекемеси толеранттуу, демократиялык принциптерине таянган, жалпы адамзат баалууктарына таянган билим берүү системасын ишке ашырууда.

 

Билим берүү планы менен окутуу программасы Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин мыйзам жана стандарттарына ылайык келет.

  

Дарек

Биздин Дарек

Кыргыз Республикасы,

Жалалабат шаары, 
Островская 143 
Тел: (3722) 7 37 01
Факс: (3722) 7 00 99